KODULEHT ON VALMIMISEL!

OÜ Maraton Mets on pühendunud ja järjepidev. Leiame parimad lahendused väikemetsaomanike abistamiseks. Meil on teadmised ja praktilised oskused metsas töötamiseks. Koostöös metsamanikuga saavutame rahalised eesmärgid nii, et mets jääb terveks. Meile on tähtis Eesti metsa tulevik.